Haptotherapie voor kinderen vanaf 9 jaar

Trudie de Beijl - Haptotherapie voor kinderen

Kinderen leven vaak dicht bij hun gevoel en emoties. Door bepaalde gebeurtenissen en ervaringen in hun leven kan het zijn dat de wisselwerking met henzelf en met de omgeving verstoord raakt. Soms vinden kinderen het moeilijk om hun gevoelens onder woorden te brengen en vertalen hun gevoel op een lichamelijke manier. Daarom kan haptotherapie, waarbij het gaat om voelen en beleving, een manier zijn om het natuurlijke contact weer te herstellen.

Haptotherapie voor kinderen kan bijvoorbeeld bestaan uit gesprekken met het kind op het belevingsniveau van het kind, behandeling met spelletjes en aanraking op de rug en andere oefeningen op de bank, en korte gesprekken met de ouders of verzorgers van het kind. Regelmatig heb ik overleg met de ouders; dit kan een telefonisch consult zijn of een afspraak in de praktijk.

 Indicaties

– weinig zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, onrust
– moeite met herkennen van gevoelens of erover praten
– kinderen met boze buien of sociale onhandigheid
– hoogbegaafde kinderen
– angst- en hechtingsproblematiek
– kinderen met lichamelijk onverklaarde klachten
– slaapproblemen
– vooraf aan een (cito)toets of examen

Hapthotherapie Trudie de Beijl 6

 


Lees meer informatie over Haptotherapie: