Vergoeding

Haptotherapie wordt door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Haptotherapie kun je meestal onder de rubriek alternatieve geneeswijzen vinden en soms onder beweegzorg. Veel zorgverzekeraars werken met een vast bedrag per dag (een dagvergoeding) of met een percentage van het behandeltarief tot een maximum bedrag per kalenderjaar. Dit is afhankelijk van de polis die je hebt afgesloten. Het is raadzaam goed in je polisvoorwaarden te kijken zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
Informatie over vergoedingen kun je vinden op de website van onze beroepsvereniging VVH: www.haptotherapeuten-vvh.nl.

De gemeente Amstelveen geeft mensen met een bijstandsuitkering gelegenheid gebruik te maken van de bijzondere bijstand. Hiervoor kun je contact opnemen met je consulent van de sociale dienst.

In sommige gevallen wordt haptotherapie vergoed door de werkgever. Vaak gaat het dan om arbeidsreïntegratietrajecten.

Ook kan het zijn dat de therapiekosten opgevoerd kunnen worden als bijzondere ziektekosten voor je belastingaangifte wanneer je voldoet aan de daarvoor gestelde voorwaarden.

Afspraken die meer dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden niet in rekening gebracht.

Een behandeling duurt een uur. Je kunt ook om verzekeringstechnische redenen 45 minuten of een half uur afspreken.

Behandeling ‘s avonds is mogelijk.

 


Lees meer informatie over Haptotherapie: